1451: Squatting schweiziska leeches förvisade, exorcised

År 1451 märkte en godsägare i Schweiz att en av hans dammar var kvävd av iglar, så många att de hotade hans fiskbestånd. På inrådan av sin lokala präst kontaktade godsägaren biskopen av Lausanne, Georges de Saluces.

Saluces sammankallade omedelbart en utfrågning och beordrade flera av blodiglarna att föras in i Lausanne, att stå som representanter för de andra och ta emot hans beslut. Resultatet av förfarandet finns nedtecknat i Saluces memoarer och av andra krönikörer, som rapporterar att blodiglarna beställdes:

”...att lämna distriktet inom tre dagar. Men blodiglarna, som visade sig vara fula [avsiktligt olydiga] och vägrade att lämna landet, blev högtidligt exorciserade.”

Saluces beslut att utdriva blodiglarna, även om de var oortodoxa och saknade någon form av prejudikat, fick hjärtligt stöd av akademiker i Heidelberg. Det verkade också fungera:

"Omedelbart efter leverans började blodiglarna att dö av, dag för dag, tills de helt utrotades."

Källa: Citerad i Georges de Saluces, eveque de Lausanne, 1844; och Robert Chambers, Dagens bok, 1862. Innehållet på denna sida är © Alpha History 2019-23. Innehåll får inte återpubliceras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor or kontakta Alpha History.