Välkommen till Alpha History

Alpha History är en gratis, annonsstödd lärobok online för historielärare och elever. Alpha History spänner för närvarande över 12 olika historiska perioder eller teman, med fler under uppbyggnad.

alfahistoria

Alpha History innehåller tusentals användbara resurser inklusive ämnessammanfattningar, dokument, bilder, kartor, tidslinjer, biografiska profiler och historiografisk information, såväl som en rad onlineaktiviteter.

Alpha History är skriven, samlad och sammanställd av kvalificerade lärare och historiker. Innehåll i Alpha History är skrivet speciellt för studenter på mellanstadiet, gymnasiet och grundnivå.

Den amerikanska revolutionen (1763-1789)
Den franska revolutionen (1781-1795)
Första världskriget (1914-1918)
Den ryska revolutionen (1905-1924)
Weimarrepubliken (1918-1933)
Nazi-Tyskland (1933-1945)
Förintelsen (1941-1945)
Det kalla kriget (1945-1989)
Den kinesiska revolutionen (1898-1976)
Vietnamkriget (1945-1975)
Nordirland och problemen (1968-1989)
Past Peculiar

Med undantag av primärkällor, sångtexter, citat och utdrag från andra verk är allt innehåll på denna webbplats © Alpha History 2014-2022. Detta innehåll får inte kopieras, publiceras på nytt eller distribueras utan uttryckligt tillstånd från Alpha History. För mer information om användningen av Alpha Histories webbplats och innehåll, se vår Användarvillkor.