Välkommen till Alpha History

alfahistoria

Alpha History är en gratis, annonsstödd lärobok online för historielärare och elever. Det sträcker sig över 12 olika historiska perioder eller teman med fler under uppbyggnad. Alpha History innehåller tusentals ovärderliga resurser för studenter, inklusive ämnessammanfattningar, dokument, bilder, kartor, tidslinjer, biografiska profiler och historiografisk information, såväl som en rad onlineaktiviteter. Innehållet på vår webbplats är skrivet, kurerat och sammanställt av kvalificerade lärare och akademiker i historia.

Den amerikanska revolutionen (1763-1789)
Den franska revolutionen (1781-1795)
Första världskriget (1914-1918)
Den ryska revolutionen (1905-1924)
Weimarrepubliken (1918-1933)
Nazi-Tyskland (1933-1945)
Förintelsen (1941-1945)
Det kalla kriget (1945-1989)
Den kinesiska revolutionen (1898-1976)
Vietnamkriget (1945-1975)
Nordirland och problemen (1968-1989)
Past Peculiar


Med undantag för primära källor är allt innehåll på denna webbplats © Alpha History 2014-24. Detta innehåll får inte kopieras, återpubliceras eller vidaredistribueras utan uttryckligt tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor.