1780: Den brittiska tjänstemannen skrämde för hans forhud

1780 besegrades ett brittiskt regemente i East India Company vid Polilore av trupper från Mysore-riket. Flera hundra brittiska soldater fångades, fängslades och tvingades till slaveri. Många tvingades arbeta fram till 1784 och några så sent som 1799. Cirka 300 av dessa fångar omskrevs också med våld av sina muslimska fångare.

En av de brittiska fångarna var irländskfödda överstelöjtnant Cromwell Massey, som förde en hemlig dagbok under sin fängelse vid Seringapatam. I november 1780 skrev Massey att han och hans män var:

"Fruktansvärt orolig i morse för våra förhuden."

Massey hade god anledning till oro: han blev omskuren kort efter. Även en marinoffiser, som senare skrev:

"Jag förlorade med förhuden på min gård alla de fördelar som en kristen och engelsman hade och som alltid kommer att bli min största ära."

De flesta av dessa fångar befriades när en mycket större brittisk styrka invaderade Mysore i 1799 och kastade sin muslimska härskare, Tipu Sultan. Cromwell Massey var bland dem. Han återvände till Storbritannien och bodde till 103 ålder, dö i Ramsgate i 1845.

Källa: Various, inc. dagbok över Cromwell Massey, 1780. Innehållet på denna sida är © Alpha History 2016. Innehållet får inte publiceras på nytt utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information se vår Användarvillkor or kontakta Alpha History.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •