1774: Boston Tea Party förstör smaken av fisk

I maj 1774 föreslog en tidning från Virginia att kvaliteten på fisk som fångats i Massachusetts vatten hade försämrats, möjligen på grund av Boston Tea Party fem månader tidigare:

"Brev från Boston klagar över att smaken på deras fisk förändras. Fyra eller femhundra tekistor kan ha förorenat vattnet i hamnen så att fisken kan ha ådragit sig en sjukdom, inte helt olik människokroppens nervösa besvär. Skulle detta klagomål sträcka sig så långt som till Newfoundlands stränder, kan vår spanska och portugisiska fiskhandel bli mycket påverkad av det."

Källa: The Virginia Gazette, 5 maj 1774. Innehållet på denna sida är © Alpha History 2019-23. Innehåll får inte återpubliceras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor or kontakta Alpha History.