Amerikanska revolutionen vem är vem

Denna amerikanska revolution som innehåller biografiska sammanfattningar av betydande individer, politiska och militära ledare och revolutionärer under mitten till slutet av 1700-talet. Dessa biografier har skrivits av Alpha History-författare. Om du vill föreslå material för detta avsnitt, tack kontakta Alpha History.

Brittiska politiker, befälhavare och lojalister

Benedict Arnold
Francis Bernard
Lord Cornwallis
Thomas Gage
George III
George Grenville
Thomas Hutchinson
Banastre Tarleton

Amerikanska revolutionärer

John Adams
Samuel Adams
Richard Bland
John Dickinson
Benjamin Franklin
Nathan Hale
Alexander Hamilton
John Hancock
Patrick Henry
Thomas Jefferson
John Paul Jones
Richard Henry Lee
James Madison
Francis Marion
Joseph Plumb Martin
Robert Morris
James Otis
Thomas Paine
Paul Revere
Benjamin Rush
Joseph Warren
George Washington

Utlänningar

Thaddeus Kosciuszko
Marquis de Lafayette
Casimir Pulaski
Räkna Rochambeau
Baron von Steuben

samtida

Abigail Adams
Isaac Barré
Edmund Burke
William Pitt
Pontiac
Mercy Otis Warren
John Wilkes


Innehållet på dessa sidor är © Alpha History 2018-23. Innehåll skapat av Alpha History får inte kopieras, återpubliceras eller vidaredistribueras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor.