American Revolution frågesporter

Den här samlingen av frågesporter från den amerikanska revolutionen hjälper dig att testa och revidera dina kunskaper om händelser i Amerika mellan mitten av 1700-talet och 1789. Varje frågesport innehåller 20 flervalsfrågor. Resultat och svar ges i slutet av varje frågesport. En Javascript-aktiverad webbläsare krävs. Dessa frågesporter har skrivits av Alpha History-författare.

Kolonialamerika före revolutionen

Stamp Act-krisen

Från Boston-massakern till oberoende

Det revolutionära kriget

Det nya samhället och 1780

Skapandet av Förenta staterna


Innehållet på dessa sidor är © Alpha History 2018-23. Innehåll skapat av Alpha History får inte kopieras, återpubliceras eller vidaredistribueras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor.