Amerikanska revolutionens historiker

Dessa sidor innehåller korta profiler av några anmärkningsvärda amerikanska revolutionshistoriker. Varje sida ger en sammanfattning av varje historikers karriär, deras bidrag till vår förståelse av revolutionen, deras historiografiska perspektiv och några citat. Dessa profiler har skrivits av Alpha History-författare. Om du vill föreslå eller bidra med material för detta avsnitt, vänligen kontakta Alpha History.

Bernard Bailyn
George Bancroft
Charles Beard
Carl Becker
Daniel Boorstin
Edward Countryman
Merrill Jensen
Pauline Maier
Gary B. Nash
David Ramsay
Ray Raphael
Arthur Schlesinger
Mercy Otis Warren
Parson Weems
William Wirt
Gordon Wood
Howard Zinn


Innehållet på dessa sidor är © Alpha History 2019-23. Innehåll skapat av Alpha History får inte kopieras, återpubliceras eller vidaredistribueras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor.