Amerikanska revolutionens korsord

Dessa korsord för den amerikanska revolutionen är till för att testa eller revidera din kunskap om Amerika – från det franska och indiska kriget till antagandet av Bill of Rights. Klicka eller tryck på en ruta och skriv sedan ditt svar i rutan. En Javascript-aktiverad webbläsare krävs. Korsord har skrivits och sammanställts av Alpha History-författare.

Kolonierna före revolutionen

Växande revolutionära känslor

Stamp Act-krisen

Från 1766 till 1773

Från tvångshandlingar till oberoende

Det revolutionära kriget

Från Parisfördraget till konstitutionen


Innehållet på dessa sidor är © Alpha History 2018-23. Innehåll skapat av Alpha History får inte kopieras, återpubliceras eller vidaredistribueras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor.