American Revolution koncept kartor

Dessa American Revolution-konceptkartor visar information och händelser i visuell form. Dessa konceptkartor producerades av Alpha History-författare. De får endast användas för utbildnings- eller studieändamål.

Översikter över revolutionen
American Revolution 1763 till 1776 (Obs: fil 3.6mb)
American Revolution 1776 till 1789 (Obs: fil 2.3mb)

Revolutionära ledare
Samuel Adams
Benjamin Franklin
Patrick Henry
Thomas Jefferson
Thomas Paine
George Washington


Innehållet på denna sida är © Alpha History 2018-23. Innehåll skapat av Alpha History får inte kopieras, återpubliceras eller vidaredistribueras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor.