Politiskt våld under oroligheterna

Tidslinjerna nedan berättar om kända exempel på paramilitärt och politiskt motiverat våld under problemen. Dessa kronologier uppdateras när ny information blir tillgänglig. Vi välkomnar information om fel eller tillbud som inte anges här. I dessa tidslinjer används termen "civil" för individer eller offer utan kända eller etablerade politiska eller paramilitära förbindelser. Akronymer används för följande grupper:

Republikaner
INLA: Irish National Liberation Army
IRA: Irländska republikanska armén
OIRA: Officiell irländsk republikansk armé
ONH: Oglaigh na hEireann
PIRA: Provisorisk irländsk republikansk armé

lojalister
RHC: Red Hand Commando
UDA: Ulster Defense Association
UFF: Ulster Freedom Fighters
UVF: Ulster Volunteer Force

Regering och militär
RUC: Royal Ulster Constabulary
SAS: Special Air Service
UDR: Ulster Defense Regiment

Tidslinje för politiskt våld: 1969-1971

Tidslinje för politiskt våld: 1972-1973

Tidslinje för politiskt våld: 1974-1975

Tidslinje för politiskt våld: 1976-1979

Tidslinje för politiskt våld: 1980-1984

Tidslinje för politiskt våld: 1985-1989

Tidslinje för politiskt våld: 1990-1994

Tidslinje för politiskt våld: 1995-2017