Nordirlands tidslinje: 1960

Denna Nordirland-tidslinje visar viktiga datum och händelser under felsökningen, liksom betydande bakgrundshändelser och incidenter efter 1998. Denna tidslinje fokuserar på den politiska utvecklingen och innehåller viktiga handlingar med paramilitärt våld eller terrorism.

1966

Maj 21st: Ulster Volunteer Force förklarar krig mot IRA, bland växande spänningar mellan nationalistiska och unionistiska grupper.
juni 20th: Stormont-parlamentsledamoten Austin Currie inleder ett sammanträde i ett hus i County Tyrone för att protestera mot diskriminering av katoliker som finns i Nordirland. Protesten är fredlig och evenemanget bryts upp av Royal Ulster Constabulary (RUC).

1967

Februari 1st: Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) bildas officiellt.
December 11th: Nordirlands premiärminister Terence O'Neill möter Republiken Irland Taoiseach, Jack Lynch, på Stormont. Mötet gnister förargelser från flera loyalistgrupper.

1968

juni 20th: RUC-tjänstemän ställer ut squatters från ett hus i Caledon, County Tyrone. De hade ockuperat huset i protest mot dess tilldelning till en enda protestantisk kvinna framför flera katolska familjer.
augusti 24th: NICRA organiserar en protestmarsch i County Tyrone, men det överges när marschers konfronteras av en lojalistdemonstration.
Oktober 5th
: RUC försöker sprida en medborgerlig rättighetsmarsch i Derry, vilket leder till upplopp och kraftigt polisåtgärder. Denna händelse ses ofta som utgångspunkten för oroligheterna i Nordirland.
November 22nd: O'Neills Nordirlands regering tillkännager ett paket med reformer som tar itu med några av de problem som NICRA har tagit upp.
December 9th: Terence O'Neill vänder sig till landet på tv och vädjar om lugn.

1969

Januari 4th: En folkdemokrati mars slutar vid Burntollet Bridge, där RUC står vid när loyalister attackerar marscher.
februari 24th: Val till parlamentet i Nordirland ger ingen förändring i regeringen och ingen klar ståndpunkt för eller emot reformer.
Mars: Loyalistparamilitärer inleder en tvåmånaders bombkampanj mot infrastruktur, främst vatten- och elanläggningar, över hela Nordirland.
April 17th: En framstående folkdemokratimedlem, Bernadette Devlin, väljs till det brittiska parlamentet. På 21 är hon den yngsta kvinnliga parlamentsledamoten i brittisk historia.
April 28th: Efter ett oöverträffat resultat i det allmänna valet, i kombination med ytterligare paramilitärt våld under medborgerliga rättigheterna, avgår Terence O'Neill som premiärminister i Nordirland. Han ersätts av major James Chichester-Clark.
Juli 14th: En 67-årig katolsk civilist, Francis McCloskey, dör efter att ha blivit slagen av RUC-batonger i Dungiven. Hans död anses av många vara den första av oroligheterna.
Augusti 12-14: En nationalistisk protest mot en lärlingpojkemarsch i Derry leder till upplopp i Bogside, ett katolskt bostadsområde. Polisen använder CS-gas mot upploppsmän och den 14 augusti kallades B-Specials, en övervägande protestantisk hjälpstyrka, in för att hjälpa till. Upplopp bryter ut över Nordirland som svar på händelserna i Derry och James Chichester-Clark begär hjälp från Storbritannien.
augusti 14th: Prinsen av Wales-regimentet anländer för att sprida upprorna och markerar starten på Operation Banner. Brittiska soldater hälsas ivrigt av lokala katoliker som ser dem som neutrala. Brittiska styrkor kommer att förbli i Nordirland i mer än tre decennier.
Oktober 11th: Tre personer dödas under oro i Shankill, ett lojalistområde i Belfast. En av dem är en RUC-officer, den första av mer än 300 dör under problemen.
December: Oenigheter om politisk och paramilitär taktik leder till en splittring i IRA och bildandet av den provisoriska irländska republikanska armén.

Citatinformation
Titel: “Nordirlands tidslinje: 1960-talet”
författare: Rebekah Poole, Jennifer Llewellyn
Utgivare: Alfahistoria
URL: https://alphahistory.com/northern-ireland-timeline-1960s/
Datum publicerat: Oktober 21, 2017
Åtkomstdatum: Mars 19, 2023
Upphovsrätt: Innehållet på denna sida får inte publiceras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information om användning, se vår Användarvillkor.