Nordirland frågesporter

En samling Nordirland-frågesporter för att testa eller revidera din kunskap om Nordirland och problem, 1968-98. Varje frågesport innehåller 20 flervalsfrågor. Resultat och svar ges i slutet av varje frågesport. En Javascript-aktiverad webbläsare krävs. Dessa frågesporter har skrivits av Alpha History-författare.

Från den protestantiska uppstigningen till hemmastyran

Från påskresan till det irländska inbördeskriget

Katolsk diskriminering, medborgerliga rättigheter och våld i Bogside

Brittiskt ingripande, paramilitära grupper och våld

"Det långa kriget" och eskalerande våld

Fredsprocessen, långfredagsavtalet och därefter