Godfredagsavtalet: avveckling (1998)

Detta avsnitt av Godfredagsavtal kräver att undertecknarna förbinder sig att avveckla vapen av paramilitära grupper. Politiska partier var skyldiga att "använda sitt inflytande" för att underlätta frivillig nedrustning av dessa grupper:

“1. Deltagarna erinrar om deras överenskommelse i den procedurrörelse som antogs den 24 september 1997 "att lösningen på avvecklingsfrågan är en oumbärlig del av förhandlingsprocessen" ...

2. De noterar de framsteg som gjorts av den oberoende internationella kommissionen för avveckling och regeringarna när det gäller att utveckla system som kan utgöra en fungerande grund för att uppnå avvecklingen av olagligt hållna vapen som innehas av paramilitära grupper.

3. Alla deltagare bekräftar följaktligen sitt engagemang för totalavrustning av alla paramilitära organisationer. De bekräftar också att de har för avsikt att fortsätta arbeta konstruktivt och i god tro med den oberoende kommissionen och att använda alla inflytande de kan ha för att uppnå avvecklingen av alla paramilitära vapen inom två år efter godkännandet i folkomröstningar, norr och söder, av avtal och i samband med genomförandet av den övergripande avvecklingen.

4. Den oberoende kommissionen kommer att övervaka, granska och kontrollera framstegen med avveckling av olagliga vapen och kommer att rapportera till båda regeringarna med jämna mellanrum.

6. Båda regeringarna kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta avvecklingsprocessen så att de berörda systemen träder i kraft i slutet av juni. ”