USA förklarar krig mot Tyskland (1917)

På april 6th 1917 förklarar USA krig mot Tyskland via en resolution från kongressen:

Gemensam resolution som förklarar att det finns ett krigstillstånd mellan den kejserliga tyska regeringen och regeringen och USA: s befolkning och föreskriver att åtala detsamma:

Medan den kejserliga tyska regeringen har begått upprepade krigshandlingar mot regeringen och folket i Amerikas förenta stater, var det därför beslutet av senaten och representanthuset för Amerikas förenta stater i kongressen sammansatt, att staten krig mellan Förenta staterna och den kejserliga tyska regeringen som sålunda har kastats mot Förenta staterna förklaras härmed formellt ... och att presidenten härmed bemyndigas och uppmanas att anställa hela marin- och militärstyrkorna i USA och resurserna i regering för att föra krig mot den kejserliga tyska regeringen och för att få konflikten att lyckas avslutas härmed alla landets resurser av Förenta staternas kongress.

Signerad,

Champ Clark (talmannen för representanthuset)
Thomas Marshall (USA: s vice ordförande)
Woodrow Wilson (USA: s president)