Frågor från första världskriget

Dessa frågesporter från första världskriget hjälper till att testa och revidera dina kunskaper om det stora kriget, 1914-1918. Varje frågesport innehåller 20 flervalsfrågor. Resultat och svar ges i slutet av varje frågesport. Obs: en Javascript-aktiverad webbläsare krävs för dessa aktiviteter. Dessa frågesporter har skrivits av Alpha History-författare.

Förkrigstidens Europa

Före 1914 europeiska spänningar

Julkrisen och krigsutbrottet

Kriget och västra fronten, 1914-1915

Andra krigsteater och teatrar

Opposition, total krig och hemmafronten

Kriget, 1917-1918

Fredsfördrag och Europa efter kriget


Information och resurser på denna sida är © Alpha History 2018-23. Innehåll på denna webbplats får inte återpubliceras eller distribueras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer info se vår Användarvillkor.