Världskrigets ämnen

Följande sidor innehåller informativa men kortfattade sammanfattningar av viktiga ämnen relaterade till första världskriget. Dessa ämnessidor har skrivits av Alpha History-författare. Om du vill bidra eller föreslå ett ämne för inkludering på denna webbplats, vänligen kontakta oss.

En introduktion till första världskriget

De stora spelarna
Tyskland
Storbritannien
Frankrike
Ryssland
Österrike-Ungern
USA
ottomanska riket
Serbien

Orsaker till krig
Kaiser Wilhelm II
Nationalism
Imperialism
Militarism
allianser
Balkan
Mord i Sarajevo
Julkrisen

Kriget bryter ut
Schlieffen-planen
Western Front
Östra fronten
Gallipoli-kampanjen
Den italienska fronten
Ett sant världskrig

Föra krig
Grävkrig
Krigets vapen
Kemiska vapen
Krig till sjöss och i luften
Totalt krig
Motstånd mot kriget
Krigsdiktare

Mot ett slut
Den ryska revolutionen
Amerika går in i kriget
Tyska kapitulera
Fördraget om Versailles
Ett nytt Europa
Den mänskliga kostnaden


Med undantag för primära källor är allt innehåll på denna webbplats © Alpha History 2018-23. Detta innehåll får inte kopieras, återpubliceras eller vidaredistribueras utan uttryckligt tillstånd från Alpha History. För mer information, se vår Användarvillkor.