USA: s antiseditionlagstiftning (1918)

I maj 1918 lagstiftade USA: s kongress för att stoppa sedition och förräderiska aktiviteter genom att ändra spionaglagen, vilket gjorde kritik av regeringen eller krigsinsatsen ett brott:

Avsnitt tre

Den som, när Förenta staterna är i krig, medvetet ska göra eller förmedla falska rapporter eller falska uttalanden med avsikt att störa operationen eller framgången för USA: s militära eller marinstyrkor;

Eller för att främja fiendernas framgång, eller uppsåtligen kommer att lämna eller förmedla falska rapporter eller falska uttalanden ... eller uppmana till underordnad, illojalitet, myteri eller vägran av plikt i Förenta staternas militära eller marina styrkor;

Eller ska medvetet hindra ... USA: s rekryterings- eller rekryteringstjänst, eller ... ska medvetet yttra, skriva ut, skriva eller publicera något illojalt, vanhäftigt, oroligt eller kränkande språk om USA: s regeringsform eller konstitutionen av Förenta staterna, eller Förenta staternas militära eller marinstyrkor ... eller uppsåtligen ska visa utländsk fiendes flagga;

Eller ska medvetet ... uppmana, uppmuntra eller förespråka någon begränsning av produktionen ... eller förespråka, undervisa, försvara eller föreslå att någon av de handlingar eller saker i detta avsnitt som räknas upp görs och den som med ord eller handling stöder eller gynnar saken för varje land som Förenta staterna är i krig med eller genom ord eller handling motsätter sig USA: s sak däri, ska straffas med böter på högst 10,000 XNUMX dollar eller fängelse i högst tjugo år, eller båda.