Kaiser Wilhelm II tar upp nya rekryteringar i Potsdam (1891)

En tysk tidning, Breslauer Lokalanzeiger, rapporterar anmärkningarna från Kaiser Wilhelm II vid en militär svärdinläggning i Potsdam, november 1891:

Rekryter av mitt vakterregiment!

Du är samlad här från alla håll i mitt rike för att uppfylla din militära skyldighet och har på denna heliga plats svurit lojalitet mot din Kaiser, ända till ditt sista andetag. Du är fortfarande för ung för att förstå allt detta, men efterhand kommer det att göras känt för dig. Stör er inte alltför mycket för allt detta utan lita på Gud, säg då och då en ”vår far”, som många gånger har förnyat en krigare mod.

Barn till mina vakter, från och med denna dag införlivas ni i min armé. Nu står du under mitt befäl och har fått privilegiet att ha på mig min uniform. Bär den med ära. Tänk på vårt fäderneslands härliga historia. Tänk också att den tyska armén måste beväpnas mot den inre fienden såväl som den utländska.

Otro och missnöje lyfter mer än någonsin huvudet i fäderneslandet, och det kan komma att du måste skjuta eller bajonetera dina egna släktingar och bröder. Försegla sedan din lojalitet genom att offra ditt hjärtas blod. Gå nu hem och fullfölja din plikt.