Hymne för dömd ungdom

Hymne för dömd ungdom, en dikt av den brittiska soldaten Wilfred Owen:

Vilka passeringsklockor för dessa som dör som nötkreatur?
Endast vapenas monsterliga ilska.
Endast de stammande gevärens snabba skramling
Kan mönstra sina hastiga orisoner.
Inga hån för dem; inga böner eller klockor,
Inte heller någon röst av sorg rädda kören
De skingriga, dementa kören med klagande skal;
Och buglar som kräver dem från sorgliga shires.

Vilka ljus kan hållas för att påskynda dem alla?
Inte i pojkar, utan i deras ögon
Skal lysa de heliga glimtarna till adjö.
Flickornas blekhet ska vara deras blekhet;
Deras blommor är ömhet hos tålmodiga sinnen,
Och varje långsam skymning en neddragning av persienner.