Haig uppmanar sina trupper att motstå våroffensiven (1918)

Den 19: e 11: e 1918, med den tyska våroffensiven väl igång, skickade general Douglas Haig följande meddelande till alla brittiska arméns led:

Från: chefschefen, brittiska arméerna i Frankrike
Till: Alla led av den brittiska armén i Frankrike och Flandern

För tre veckor sedan idag började fienden sina fantastiska attacker mot oss på en 50 mils front. Hans mål är att skilja oss från fransmännen, ta kanalportarna och förstöra den brittiska armén. Trots att han redan kastat 106 divisioner i striden och uthärdat det mest hänsynslösa offret i människolivet, har han ännu inte gjort små framsteg mot sina mål.

Vi är skyldiga våra bestämda strider och självuppoffring av våra trupper. Ord misslyckas mig med att uttrycka den beundran som jag känner för det fantastiska motståndet som erbjuds av alla vår armé under de svåraste omständigheterna.

Många av oss är nu trötta. Till dem skulle jag säga att Victory kommer att tillhöra den sida som håller ut längst. Den franska armén rör sig snabbt och med stor kraft till vårt stöd.

Det finns ingen annan kurs för oss än att bekämpa den. Varje position måste hållas till den sista mannen: det får inte vara någon pension. Med ryggen mot väggen och tro på vår rättvisa måste var och en av oss kämpa vidare till slutet. Säkerheten i våra hem och mänsklighetens frihet beror på var och en av oss i detta kritiska ögonblick.

Fältmarskalk Douglas Haig
Befälhavare