Dual Alliance of 1879

Dual Alliance 1879 mellan Österrike-Ungern och Tyskland:

Artikel 1. Om ... ett av de två imperierna skulle attackeras av Ryssland, är parterna bundna att hjälpa varandra med hela deras krigsstyrka, och följaktligen bara att sluta fred tillsammans och efter ömsesidig överenskommelse.

Artikel 2. Skulle en av parterna attackeras av en annan makt, förbinder sig det andra partiet härmed, inte bara för att inte stödja angriparen mot sin allierade, utan att åtminstone iaktta en välvillig neutral attityd gentemot sina medpartister.

Artikel 3. Fördragets varaktighet ska provisoriskt fastställas till fem år från ratificeringsdagen. Ett år före utgången av denna period ska de två parterna samråda om frågan om de villkor som ligger till grund för fördraget fortfarande råder och uppnå en överenskommelse om den fortsatta eller eventuella modifieringen. Om under den första månaden under det sista året av fördraget ingen inbjudan har mottagits från någon av sidorna om att inleda dessa förhandlingar, ska fördraget betraktas som förnyat för ytterligare tre år.

Artikel 4. Detta fördrag ska, i överensstämmelse med dess fredliga karaktär, och för att undvika felaktig tolkning, hållas hemligt av de båda parterna, och endast meddelas till en tredje makt efter en gemensam förståelse mellan de båda parterna, och enligt villkoren i ett särskilt avtal .