Nordirlands grafik

Denna samling av Nordirlands grafik innehåller affischer, teckningar och tecknade filmer som rör Nordirlands politiska historia och 1968-98: s problem. Dessa bilder har valts ut och sammanställts av Alpha History-författare.

Bilder som visas här tillhandahålls endast för undervisning, studier eller analys. Alpha History har fått tillstånd från innehavare av upphovsrätten att publicera vissa bilder. Andra bilder är värd under bestämmelser om rättvis användning eller eftersom de tros vara i allmänhetens område. Tredje parter får inte återanvända, distribuera eller publicera bilder som visas här utan att söka lämpliga behörigheter. För mer information kontakta innehavare av upphovsrätt eller Alfahistoria.