Det sovjetiska ultimatumet till Prag (1968)

Den 19 augusti 15 träffades det ryska kommunistpartiets politbyrå för att diskutera situationen i Tjeckoslowakien. Efter tre dagar utfärdade Politburo följande uttalande, i själva verket ett ultimatum för att avsluta Prag våren eller möter sovjetisk militär ockupation:

”Efter att ha utförligt analyserat förhållandena och situationen i Tjeckoslovakien under de senaste dagarna och på liknande sätt övervägt en begäran från medlemmar av centralkommittén och regeringen för CSSP [Tjeckoslovakiska sovjetiska socialistiska republiken] till Sovjetunionen, Polen , Bulgarien, Ungern och Tyska demokratiska republiken, begär militär hjälp i kampen mot kontrarevolutionära styrkor ...

Kommunistpartiets politbyrå anser enhälligt att den senaste utvecklingen i Tjeckoslovakien har tagit en mycket farlig vändning. Högeristiska element som arbetar med tydligt och dolt stöd från imperialistiska reaktionärer förbereder ett kontrarevolutionärt störtande ...

Med tanke på att Sovjetunionen och andra broderpartier redan har uttömt alla politiska inflytande på CSCP: s regering för att försöka uppmuntra den att avvisa höger, antisocialistiska krafter, anser politbyrån för CPSU: s centralkommitté att det är dags för övergången till aktiva åtgärder för att försvara socialismen i CSSR ...

[Politbyrån] beslutar enhälligt att ge hjälp och stöd till kommunistpartiet och folk i Tjeckoslovakien genom militär styrka. ”