Historiker från kalla kriget

Dessa sidor innehåller sammanfattningar av anmärkningsvärda historiker från kalla kriget. Dessa akademiker och författare har publicerat betydande verk som har lagt till historiografi om det kalla kriget, liksom vår förståelse av händelserna 1945-91. Dessa sammanfattningar har forskats och sammanställts av Alpha History-författare. Varje sida innehåller en kort biografi, en sammanfattning av historikerns perspektiv och några citat. Vi välkomnar idéer och bidrag för befintliga sidor eller förslag till nya sidor. Om du vill föreslå en kall krigshistoriker för inkludering här, tack kontakta Alpha History.