John F. Kennedys invigningstal (1961)

John F. Kennedy invigdes som USA: s president i januari 1961, efter hans snäva seger över Richard Nixon föregående november. I Kennedys invigningstal lovade han stöd för Amerikas allierade och alla nationer eller samhällen som söker frihet:

”Världen är väldigt annorlunda nu. För människan har i sina dödliga händer makten att avskaffa alla former av mänsklig fattigdom och alla former av mänskligt liv. Och ändå är samma revolutionära tro som våra förfäder kämpade för fortfarande i fråga runt om i världen - tron ​​att människors rättigheter kommer inte från statens generositet utan från Guds hand ...

Låt ordet gå från denna tid och plats, till både vän och fiende, att facklan har överlämnats till en ny generation amerikaner - född i detta århundrade, tempererad av krig, disciplinerad av en hård och bitter fred, stolt över vår forntida arv - och ovilliga att bevittna eller tillåta långsam ånger av de mänskliga rättigheter som denna nation alltid har förbundit sig till och som vi är engagerade i dag hemma och runt om i världen.

Låt varje nation veta, oavsett om det önskar oss väl eller dåligt, att vi ska betala vilket pris som helst, bära alla bördor, möta alla svårigheter, stödja någon vän, motsätta sig alla fiender för att säkerställa frihetens överlevnad och framgång.

Så mycket vi lovar, och mer.

Till de gamla allierade vars kulturella och andliga ursprung vi delar, lovar vi lojala trogna vänner. Förenat finns det lite vi inte kan göra i en mängd samarbetsprojekt. Uppdelat är det lite vi kan göra - för vi vågar inte möta en kraftfull utmaning i strid och splittras.

Till de nya staterna som vi välkomnar till de fria leden, lovar vi vårt ord att en form av kolonial kontroll inte ska ha gått bort bara för att ersättas med en mycket mer järntyranni. Vi ska inte alltid förvänta oss att hitta dem som stöder vår uppfattning. Men vi ska alltid hoppas att de starkt stöder sin egen frihet - och kommer ihåg att de som dumt sökte makten genom att rida på tigern hamnade innanför.

Till de människorna i hyddorna och byarna på halva världen som kämpar för att bryta banden av mass elände, lovar vi vårt bästa för att hjälpa dem att hjälpa sig själva, oavsett vilken period som krävs - inte för att kommunisterna kanske gör det, inte för att söka deras röster, men för att det är rätt. Om ett fritt samhälle inte kan hjälpa de många som är fattiga, kan det inte rädda de få som är rika ...

Till den världssamlingen av suveräna stater, Förenta nationerna, vårt sista bästa hopp i en tid där krigsinstrumenten långt har överträffat instrumenten för fred, förnyar vi vårt löfte om stöd - för att förhindra att det bara blir ett forum för invective– för att stärka sin sköld för de nya och de svaga - och för att förstora det område där dess skrifter kan gå.

Slutligen, till de nationer som skulle göra sig till vår motståndare, erbjuder vi inte ett löfte utan en begäran: att båda sidor börja om strävan efter fred innan de mörka förstörelsekrafter som frigörs av vetenskapen uppslukar hela mänskligheten i planerad eller av misstag självförstörelse . ”