Weimarrepubliken frågesporter

Denna samling av Weimarrepublikens frågesporter gör att du kan testa och revidera dina kunskaper om Tyskland mellan slutet av 1918 och 1933. Varje frågesport innehåller 20 flervalsfrågor. Klicka eller tryck på det valda svaret och sedan på knappen 'Nästa'. Resultaten ges i slutet av varje frågesport och du kan granska korrekta och felaktiga svar. En Javascript-aktiverad webbläsare krävs. Tävlingar har skrivits och sammanställts av Alpha History-författare.

Weimarrepubliken - frågesport ett
Imperial Tyskland, första världskriget och händelserna i november 1918.

Weimarrepubliken - frågesport två
Republikens födelse, dess konstitution, politiska system och partier.

Weimarrepubliken - Frågesport tre
De oroliga tidiga 1920

Weimarrepubliken - Frågesport fyra
Gyllene ålder av Weimar och Weimar kultur.

Weimarrepubliken - frågesport fem
Det stora depressionen och uppkomsten av nazismen.


© Alpha History 2018. Innehållet på denna sida får inte publiceras eller distribueras utan tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor.