En anonym vy över 1923-hyperinflation (1930)

En namngiven tysker erbjuder sina synpunkter på Weimarregeringen och dess hantering av hyperinflationen 1923:

”Naturligtvis utplånades alla små människor som hade små besparingar. Men de stora fabrikerna och bankhusen och flera miljonärer verkade inte påverkas alls. De fortsatte att samla sina miljoner. Dessa stora innehav skyddades på något sätt från förlust. Men folkmassan var helt trasig.

Och vi frågade oss själva, ”Hur kan det hända? Hur kan det vara att regeringen inte kan kontrollera en inflation som utplånar livsmängden för massan av människor - ändå kan de stora kapitalisterna komma igenom hela saken oskadd? ” Vi som levde igenom fick aldrig ett svar som betydde någonting. Men efter det litade inte ens de människor som brukade spara pengar längre - eller regeringen. Vi bestämde oss för att ha en hög ho-tid när vi hade några extra pengar, vilket inte var så ofta. ”