Trotskys order för att avhoppa röda arméofficerer (1918)

Som INBÖRDESKRIG utvecklades i Ryssland, sovjetisk krigskommissär Leo Trotskij blev frustrerad över antalet högt uppsatta röda arméofficerer som övergav eller övergick till de vita. I september 1918 svarade Trotsky med att utfärda detta kommando, kallat 'Special Order Number 30':

September 30, 1918

”Fall av förrädisk flygning av medlemmar av den befälhavande apparaten in i fiendens läger, även om de är mindre frekventa, förekommer fortfarande. Dessa monströsa brott måste stoppas utan att krympa från några åtgärder. Turnrockarna förråder de ryska arbetarna och bönderna till de anglo-franska och japansk-amerikanska rånarna och hängarna.

Låt turncoatsna inse att de på samma gång förreder sina egna familjer: deras fäder, mödrar, systrar, bröder, fruar och barn.

Jag beordrar högkvarteret för alla republikens arméer, och även distriktskommissarierna, att per telegram leverera medlemmar av Revolutionary War Council Aralov, listor över alla medlemmar av den befälhavande apparaten som har gått över till fiendens läger, med alla behövande. uppgifter om deras familjesituation. Jag överlåter kamrat Aralov ansvaret för att, i samarbete med lämpliga institutioner, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att arrestera familjer av desertörer och förrädare. ”