Lenins instruktioner för en propagandapamflet (1918)

I december 1918 utfärdade Lenin följande instruktioner för en "läsbok" (i själva verket en propagandahäfte) för distribution till ryska arbetare och bönder:

”Uppdrag: en läsbok för arbetare och bönder som ska sammanställas inom två veckor. Boken består av separata, fullständiga, oberoende broschyrer om två till fyra tryckta sidor. Formuleringen måste vara mycket populär, utformad för den okunniga bonden. Antal broschyrer från 50 till 200 ...

Ämnen: Sovjetmaktens organisation, dess inrikes- och utrikespolitik. Till exempel: Vad är sovjetisk makt? Hur man kör landet. Lagen om mark. De ekonomiska råden. Nationalisering av fabrikerna. Arbetsdisciplin. Imperialism. Det imperialistiska kriget. Hemliga fördrag. Hur vi erbjöd fred. Det vi kämpar för nu. Vad är kommunism? Separation av kyrkan från staten. Och så vidare.

Goda gamla texter kan och bör användas och gamla artiklar skrivas om.

Läsboken ska innehålla material för offentliga avläsningar och hemläsning, för omtryck av separata texter och för översättning (med små tillägg) till andra språk. ”