The Red of the Red Warrior (1918)

I april 1918 passerade kommunistpartiets centrala ledare Eath of the Red Warrior, ett åtagande att tas av alla värvade och värnpliktiga i Röda armén:

“1. Jag, son till det slitna folket, medborgare i Sovjetrepubliken, tar på mig namnet krigare i Arbetar-bondearmén.

2. I närvaro av arbetarklasserna i Ryssland och i hela världen binder jag mig att uppriktigt upprätthålla denna titel, studera samvetsgrant militärvetenskap och för att skydda mitt ögons äpple, nationella och militära egendom från förstörelse och fördövning .

3. Jag binder mig att iaktta strängaste revolutionära disciplin och att utföra befäl från de befälhavare som utsetts av auktoriteten för arbetarnas och bönderegeringen.

4. Jag binder mig att begränsa mig och begränsa mina kamrater från alla kriminella handlingar som är värdefulla för en medborgare i Sovjetrepubliken och att jag någonsin har haft den stora idén att befria världens toilers.

5. Vid det första kallet från arbetar- och bönderegeringen binder jag mig för att försvara Sovjetrepubliken från alla faror och mot alla hennes fiender, för att kämpa för socialism och för människans broderskap. Av dessa orsaker binder jag mig själv för att ge hela min styrka och mitt liv.

6. Om jag på grund av onda inflytanden inte håller alla mina högtidliga löften, får mina handlingar ses med allmänt förakt och kan den tunga handen i den revolutionära lagen hantera mig. ”