Ett bolsjevikiskt konto för vänster SR-upproret (1918)

I juli 1918 Petrograd sovjetiska tidningen, Izvestiia, publicerade ett bolsjevikiskt berättelse om vänster SR-upproret i Moskva, som började med mordet på den tyska ambassadören i Sovjetunionen:

”Den vansinniga uppgången av de så kallade vänster-SR: erna har undertryckts. De rättsliga myndigheterna kommer under de närmaste dagarna att offentliggöra de exakta fakta om detta oöverträffade äventyr och kommer att fastställa ansvaret för individer som deltog i det. Den politiska innebörden av händelserna den 6–7 juli i Moskva är dock helt tydlig just nu. Under de senaste veckorna hade de vänstra SR-länderna underkastat sig trycket från de borgerliga samhällsklasserna gjort mer ihärdiga ansträngningar för att dra Ryssland in i ett krig med Tyskland. Dessa ansträngningar var uppenbara i deras praxis att ständigt påpeka de exceptionellt hårda villkoren i Brest-fördraget, och även i uppfinningen och spridning av rykten och misstankar som beräknades för att väcka den populära fantasin.

De intelligenta arbetarna och bönderna inser de hårda karaktären av Brest-termerna. Men de inser inte mindre tydligt de konsekvenser som skulle följa om det utmattade och vitblodiga Ryssland åter skulle dras in i det imperialistiska slaktet. Det är av den anledningen som den överväldigande majoriteten av arbetare och bönder upprepade gånger har avvisat idén om att ogiltigförställa Brestfördraget, vilket kraftigt krävdes av kadetter, höger SR, Mensjeviker och Vänster SR.

Misslyckandet med deras demagogiska agitation till förmån för krig drev vänster SRs fram till vägen till ett meningslöst och oärligt äventyr. De bestämde sig för att driva Ryssland in i ett krig mot arbetarnas och böndernas vilja med hjälp av en terroristhandling ... I huvudsak agerade vänster SRs den 6 och 7 juli som en stridsorganisation i kontrarevolutionär bourgeoisiens tjänst som de förberedde vägen för. Under dessa omständigheter kunde Folkekommissarierna bara gå en kurs, nämligen inom kortast möjliga tid för att undertrycka uppgången där levity, förräderi och provokation kombinerades i en motbjudande helhet. De energiska åtgärder som vidtagits gav resultat inom några timmar. De vänstra SR: erna rensades bort från telegrafen och andra kontor, där de hade jobbat i två timmar ...

Efter att ha ställt sig för en sådan uppgift som att ta statlig myndighet hade ledarna för de vänstra SR: erna uppenbarligen ganska misslyckats med att inse omfattningen och vikten av det och att inse att det var långt bortom deras styrka. Efter några obetydliga försök till motstånd började rebellerna sända ut parlementärer i alla möjliga riktningar och började sedan en oordning. Strävan pågår med full framgång. Antalet fångade uppgår redan till flera hundra. Fullständiga detaljer kommer att överlämnas av regeringen till nästa session för den allryska sovjetkongressen, som kommer att få det sista ordet, både om upproret den 6 och 7 juli och om ödet för det så kallade partiet för Vänster SRs som helhet. ”