Imre Nagy vädjar till FN: s hjälp i Ungern (1956)

Den november 2nd 1956, då sovjetiska trupper strömmade till Ungern som svar på politiska reformer där, Ungerska premiärministern Imre Nagy skickade följande anmärkning till FN: s generalsekreterare Dag Hammarskjöld. För att stoppa den sovjetiska invasionen efterlyste Nagy FN: s "stormakter" att officiellt erkänna Ungerns neutralitet:

Ers kunglighet,

Som ordförande för ministerrådet och utsedd utrikesminister för den ungerska folkrepubliken har jag äran att föra följande upplysning till ert höga ord.

Jag har redan nämnt i mitt brev från november 1st att nya sovjetiska militära enheter kom in i Ungern och att den ungerska regeringen informerade den sovjetiska ambassadören i Budapest om detta, samtidigt avslutade Warszawapakten, förklarade Ungerns neutralitet och begärde Förenade Nationer för att garantera landets neutralitet.

Den 2 november nådde ytterligare och exakt information, främst militära rapporter, regeringen för Ungerska folkrepubliken, enligt vilken stora sovjetiska militära enheter korsade gränsen till landet och marscherade mot Budapest. De upptar järnvägslinjer, järnvägsstationer och säkerhetsutrustning för järnväg. Rapporter har också kommit att sovjetiska militära rörelser i öst-västlig riktning observeras på västra Ungerns territorium.

På grundval av ovan nämnda fakta ansåg den ungerska regeringen det nödvändigt att informera Sovjetunionens ambassad och alla andra diplomatiska uppdrag i Budapest om dessa steg riktade mot vår folkrepublik.

Samtidigt vidarebefordrade regeringen för den ungerska folkrepubliken konkreta förslag om tillbakadragande av sovjetiska trupper stationerade i Ungern, samt förhandlingsplatsen om genomförandet av uppsägningen av Warszawapakten, och presenterade en lista med namnen av medlemmarna i regeringens delegation. Dessutom lade den ungerska regeringen fram ett förslag till den sovjetiska ambassaden i Budapest om att bilda en gemensam kommitté för att förbereda tillbakadragandet av de sovjetiska trupperna.

Jag ber er excellens att uppmana stormakterna att erkänna neutraliteten i Ungern och be säkerhetsrådet att instruera de sovjetiska och ungerska regeringarna att inleda förhandlingarna omedelbart. Jag ber också er excellens att informera medlemmarna i säkerhetsrådet om ovanstående. Vänligen acceptera, min excellens, uttrycket för min högsta omtanke. ”