ANZUS-fördraget (1951)

ANZUS-fördraget, undertecknat i San Francisco i september 1951, var ett av flera tidigt Kalla krigsallianser. ANZUS bildade en militär allians mellan USA, Australien och Nya Zeeland och förklarade att en attack på en skulle betraktas som en attack på alla tre:

”Parterna i detta fördrag,

Bekräftar sin tro på syftena och principerna i FN: s stadga och deras önskan att leva i fred med alla folk och alla regeringar och önskar stärka fredsmaterialet i Stillahavsområdet,

Noterar att USA redan har arrangemang enligt vilka dess väpnade styrkor är stationerade i Filippinerna och har väpnade styrkor och administrativa ansvar i Ryukyus [Japan] ...

Att erkänna att Australien och Nya Zeeland, som medlemmar i British Commonwealth of Nations, har militära skyldigheter både inom och inom Stillahavsområdet ...

Som önskar offentligt och formellt förklara sin känsla av enhet, så att ingen potentiell aggressor kunde vara under illusionen att någon av dem står ensam i Stillahavsområdet, och

Som önskar ytterligare att samordna sina ansträngningar för kollektivt försvar för att bevara fred och säkerhet i väntan på utvecklingen av ett mer omfattande system för regional säkerhet i Stillahavsområdet, förklarar och håller därför med på följande sätt:

Artikel I. Parterna åtar sig att, enligt vad som anges i FN: s stadga, lösa alla internationella tvister där de kan vara inblandade med fredliga medel, på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte äventyras och avstå från deras internationella förhållanden från hot eller användning av våld på något sätt som strider mot FN: s syften.

Artikel II. För att effektivare uppnå målet med detta fördrag kommer parterna separat och gemensamt med kontinuerlig och effektiv självhjälp och ömsesidig hjälp att upprätthålla och utveckla sin individuella och kollektiva förmåga att motstå väpnad attack.

Artikel III. Parterna kommer att samråda närhelst någon av dem anser att någon av parternas territoriella integritet, politiska oberoende eller säkerhet hotas i Stilla havet.

Artikel IV. Varje part erkänner att en väpnad attack i Stillahavsområdet på någon av parterna skulle vara farlig för sin egen fred och säkerhet och förklarar att den skulle agera för att möta den gemensamma faran i enlighet med dess konstitutionella processer.
Alla sådana väpnade attacker och alla åtgärder som vidtas som ett resultat därav ska omedelbart rapporteras till FN: s säkerhetsråd ...

Artikel V. Vid tillämpningen av artikel IV anses en väpnad attack mot någon av parterna omfatta en väpnad attack på någon av parternas storstadsområde eller på öområdena under dess jurisdiktion i Stilla havet eller på dess väpnade styrkor, offentliga fartyg eller flygplan i Stilla havet ...

Artikel X. Detta fördrag ska vara i kraft på obestämd tid ... ”