Lagen om misstänkta (1793)

Den misstänkta lagen, som antogs av den nationella konventionen i september 1793, beordrade gripande av personer som misstänks ha motsatt sig revolutionen:

“1. Omedelbart efter publiceringen av detta dekret ska alla misstänkta inom republikens territorium och fortfarande i stort placeras i förvar.

2. Följande anses misstänkta:

jag. de som genom sitt uppförande, föreningar, kommentarer eller skrifter visat sig partisaner av tyranni eller federalism och frihetens fiender;

ii. de som inte kan motivera, på det sätt som föreskrivs i dekretet från mars 21st, deras existensmedel och fullgörandet av sina medborgerliga uppgifter;

III. de till vilka intyg om patriotism har vägrats;

iv. tjänstemän som är avstängda eller avskedade från sina tjänster genom den nationella konventionen eller av dess kommissionärer, och inte återinförs, särskilt de som har avskedats eller ska avskedas i enlighet med dekretet från augusti 14.

v. de tidigare adelsmännen, tillsammans med män, hustrur, fäder, mödrar, söner eller döttrar, bröder eller systrar och agenter för emigréerna, som inte ständigt har visat sin hängivenhet till revolutionen;

vi. de som har emigrerat mellan den 1 juli 1789 och publiceringen av dekretet den 30 mars, även om de kan ha återvänt till Frankrike inom den period som fastställs genom nämnda dekret ...

Övervakningskommittéerna inrättade i enlighet med lagen från mars 21st senast ansvarar för att upprätta listor över misstänkta, utfärda teckningsoptioner mot dem och att placera sina handlingar under sigill.