Goering beställer en 'total lösning av den judiska frågan' (1941)

I juli 1941 skickade Hermann Goering följande memorandum till Reinhard Heydrich, chefen för Reichs säkerhet och vice chef för SS. I detta memo instruerade Goering Heydrich att organisera en "total lösning" på det "judiska problemet" i de tysk-ockuperade områdena. Detta memo anses vara ett hörnstendokument i utvecklingen och genomförandet av den slutliga lösningen:

Reich-marskalken i det tyska riket
Kommissionär för fyraårsplanen
Ordförande för ministerrådet för nationellt försvar
Berlin, juli 31st 1941

Till: SS-Gruppenführer Heydrich

”Som ett komplement till den uppgift som tilldelades dig den 24 januari 1939, som handlade om en lösning på det judiska problemet genom utvandring och evakuering så fördelaktigt som möjligt, åtar jag dig att göra alla nödvändiga förberedelser, med avseende på organisatoriska och ekonomiska frågor, för att åstadkomma en total lösning av den judiska frågan inom den tyska inflytandesfären i Europa.

Varhelst andra statliga myndigheter är inblandade ska de samarbeta med dig. Jag åtalar dig vidare att inom kort skicka till mig en övergripande plan om de organisatoriska, faktiska och materiella åtgärder som är nödvändiga för att uppnå den önskade lösningen på den judiska frågan. ”

[signerad] Goering