Streicher kräver en judisk bojkott (1933)

I slutet av mars 1933, nazistiska propagandisten Julius Streicher utfärdade följande kallelse för en judisk bojkott som riktar sig mot företag och butiker:

Tyska kamrater!

”De som gör sig skyldiga till detta vansinniga brott, denna skadliga grymhet, propaganda och uppmuntran till bojkott är judarna i Tyskland. De har uppmanat sina raskamrater utomlands att slåss mot det tyska folket. De har överfört lögnerna och kolumnerna utomlands.

Därför har Reichs ledning för den tyska rörelsen för frihet beslutat, i försvar mot kriminell uppmaning, att införa en bojkott av alla judiska butiker, varuhus, kontor etc, som börjar lördagen den 1 april klockan 10. Vi uppmanar er, tyska kvinnor och män, att följa denna bojkott. Köp inte i judiska butiker och varuhus, gå inte till judiska advokater, undvik judiska läkare. Visa judarna att de inte kan besämra Tyskland och förakta dess ära utan straff.

Den som agerar mot detta överklagande bevisar därmed att han står på sidan av Tysklands fiender. Länge leva den hedervärda fältmarskalk från det stora kriget, Reichspresident Paul von Hindenburg! Länge leve Fuhrer och rikskanslern, Adolf Hitler! Länge leva det tyska folket och det heliga tyska fäderneslandet! ”

Julius Streicher