George Mosse om tysk antisemitism (1970)

George L. Mosse var en Berlinfödd författare och historiker som flydde från Tyskland när han var tonåring 1933. Senare, 1970, skrev han om den tyska antisemitismens natur:

”Tysk antisemitism är en del av den tyska intellektuella historien. Den står inte utanför den. Framför allt blev det inblandat i den märkliga vändningen som den tyska tanken tog efter det första decenniet av 19-talet. Den tyska tanken blev genast provinsiell, i sin sökning efter rötter och idealistisk, genom att den avvisade enbart yttre framsteg, i sin tro på kulturens irrationalitet. Här var juden outsider, och om han ibland kunde krascha genom assimilering på 19-talet, förändrade det inte fundamentalt den framträdande bilden av juden. Kultur stängdes för honom för han saknade nödvändiga fundament ...

Den stereotypa juden som framkom ur [tysk] populärkultur gav en av de viktigaste rötterna till tysk antisemitism. Det var en olycksbådande bild, desto mer i alla fall var det inte bara förknippat med förakt utan med verklig grymhet. Det blev verklighet i de första dagarna av nationalsocialismen med bilderna av de fångade östra judarna som svepte på gatorna eller fick skägget dras mitt bland pöbeln. Bilden av juden låg utanför allvarliga politiska och sociala analyser, och det var dess styrka. På detta sätt gav den den emotionella grunden för en totalitär lösning på dessa problem. Det måste ha varit många som, precis som Hitler, när de ställdes inför verkliga problem, först vaknade till stereotypen av "juden" och byggde sedan sin ideologi kring den. "