Saint John Chrysostom berättar för anhängare att hata judarna (c.400)

John Chrysostom var den kristna ärkebiskopen i Konstantinopel under slutet av 4-talet. Här uppmuntrar han sin hjord att "hata judarna":

”Judarna offrar sina barn till Satan ... De är värre än vilda djur. Synagogen är ett bordell, en grop av skurkar, demonernas tempel tillägnad avgudadyrkan, en kriminell församling av judar, en mötesplats för lönnmördarna till Kristus, ett hus med dålig berömmelse, en bostad med orättvisor, en klyfta fördärvets avgrund ...

Synagogen är en förbannelse. Obstinat i sitt fel vägrar hon att se eller höra; hon har medvetet förvrängt sin dom; hon har släckt den Helige Andens ljus inom sig ...

[Judarna] har fallit i ett lägre tillstånd än de vildaste djuren. Utbrott och berusning har fört dem till den lustiga getens och grisens nivå. De vet bara en sak: att tillfredsställa magen, bli full, att döda och slå varandra som scenskurkar och tränare ...

Jag hatar judarna för att de bryter mot lagen. Jag hatar synagogen eftersom den hatar lagen och profeterna. Det är alla kristnas plikt att hata judarna. ”