Vita husets svar på Genèveöverenskommelserna (1954)

Den 21 juli 1954 släppte Vita huset detta uttalande som svar på Genèveöverenskommelser:

”Förenta staternas regering, som är fast besluten att ägna sina ansträngningar för att stärka fred i enlighet med FN: s principer och syften, noterar de avtal som ingicks i Genève den 20 och 21 juli 1954 ...

I samband med uttalandet i förklaringen om fria val i Vietnam vill min regering klargöra sin ståndpunkt, som den har uttryckt i ett uttalande i Washington den 29 juni 1954, enligt följande:

När det gäller nationer som nu är uppdelade mot sin vilja ska vi fortsätta att försöka uppnå enhet genom fria val övervakade av FN för att försäkra att de genomförs rättvist. När det gäller uttalandet från representanten för staten Vietnam upprepar USA sin traditionella ståndpunkt: att folk har rätt att bestämma sin egen framtid och att de inte kommer att gå med i ett arrangemang som skulle hindra detta. Ingenting i den just gjorda förklaringen är avsedd att eller indikerar någon avvikelse från denna traditionella ståndpunkt.

Vi delar hoppet om att avtalen kommer att göra det möjligt för Kambodja, Laos och Vietnam att spela sin roll, i full oberoende och suveränitet, i den fredliga gemenskapen av nationer, och kommer att göra det möjligt för befolkningen i området att bestämma sin egen framtid. ”