Befästning av vietnameser för tjänst under första världskriget (1916)

En fransk rapport om värnplikt för vietnamesiska bönder för tjänst vid västfronten under första världskriget:

”År 1916 var läger 82 beläget i Haiphongs rekryteringsdistrikt, nära Hanoi. Den 5 maj genomgick 2295 nya värnpliktiga en noggrann fysisk undersökning innan deras grundläggande utbildning började. Arméläkare avvisade omedelbart 1287 män på grund av syn- eller hörselproblem, undernäring, malaria eller skelettdeformiteter. Men de släpptes inte. Istället transporterades dessa män till de lokala bryggorna, där de väntade leverans till Europa för att arbeta i franska ammunitions- och flygfabriker.

Resten av läger 82 (1008 trupper) började snart sin militärträning. Inom två veckor hade 340 lämnat och lämnat 668 män. Sju dagar senare var ytterligare 20 män döda av lunginflammation, tillskriven 15-timmars träningsdagar, dålig mat och trångt boende. I slutet av månaden hade ytterligare fem dött av hepatit eller blodförgiftning. Totalt 643 trupper, eller 28 procent av den ursprungliga gruppen, gick till stridsenheter i Europa. ”