Kaiserns abdikering (1918)

Det officiella instrumentet för abdikering av Kaiser, Wilhelm II, undertecknat november 1918:

Jag avstår härmed för alltid anspråk på tronen i Preussen och den tyska kejsartronen som är kopplad därmed. Samtidigt släpper jag alla tjänstemän från det tyska imperiet och Preussen, samt alla officerare, icke-uppdragsoffiser och män från marinen och den preussiska armén, såväl som trupperna från de federerade delstaterna i Tyskland, från den trofasthet som de anförde till mig som deras kejsare, kung och chefschef. Jag förväntar mig av dem att de fram till ordningens återupprättande i det tyska riket ska ge hjälp till dem som har den faktiska makten i Tyskland för att skydda det tyska folket från de hotande farorna med anarki, hungersnöd och utländskt styre.

Proklamerades under vår egen hand
Amerongen, Nederländerna, 28: e november 1918