Stresemann om Tysklands tillträde till Nations League (1925)

I ett brev daterat september 7th 1925 redovisar utrikesminister Gustav Stresemann intressen för Berlin i Tysklands inträde i Nations League:

”På frågan om Tysklands inträde i ligan skulle jag göra följande iakttagelser:

Enligt min mening finns det tre stora uppgifter som konfronterar den tyska utrikespolitiken i en mer omedelbar framtid. För det första är lösningen på ersättningsfrågan i en mening tolererbar för Tyskland och försäkringen om fred, vilket är en viktig förutsättning för vår styrka.

För det andra skyddet av tyskar utomlands, de 10 till 12 miljoner av vår släkt som nu lever under ett främmande ok i främmande länder.

Den tredje stora uppgiften är omjusteringen av våra östra gränser; återhämtningen av Danzig, den polska korridoren och en korrigering av gränsen i Övre Schlesien. I bakgrunden står unionen med tyska Österrike, även om jag är helt klar på att detta inte bara ger några fördelar för Tyskland utan komplicerar allvarligt det tyska rikets problem.

Om vi ​​vill säkra dessa mål måste vi koncentrera oss på dessa uppgifter ... Frågan om ett val mellan öst och väst uppstår inte som ett resultat av att vi går med i ligan. Ett sådant val kan endast göras när det stöds av militär styrka. Det, tyvärr har vi inte ... Tysk politik kommer att vara en finess och undvika stora beslut. ”