Socialister vädjar till folket i Schleswig-Holstein (1918 nov)

Den 7 november, med Tysklands nederlag nära förestående, gjorde ett sovjetiskt (socialistiskt arbetarråd) i Kiel detta vädjande till folket i Schleswig-Holstein:

”Den politiska makten ligger i våra händer. En provisorisk provinsregering skapas; den kommer att upprätta en ny order i samarbete med de befintliga myndigheterna. Vårt mål är en fri, socialt sinnad folkrepublik.

I de delar av provinsen där arbetarråd och soldatråd ännu inte finns uppmanar vi landsbygdens och stadsbefolkningen att följa vårt exempel och stå enade bakom den nya folkregeringen och stödja den i sitt arbete för det allmänna bästa . Till att börja med kommer vår huvudsakliga uppgift att vara att säkra freden och läka de skador som kriget skapat. Frågor som sträcker sig bortom provinsadministrationens jurisdiktion förblir naturligtvis under statlig och riklig lagstiftning. Vi är villiga att arbeta tillsammans med hela byråkratin, i alla dess tidigare former, så länge den stöder den nya kursen.

Vi är beslutna att möta varje opposition med alla medel för allmän makt till vårt förfogande.

Människor i Schleswig-Holstein! En gammal demokratisk dröm om frihet och enhet, som många av de bästa av er kämpade och lidit för, blir nu verklighet på ett nytt och högre plan! ”

Arbetar- och soldatrådet, Kiel.