En militärofficers syn på den tyska utrikespolitiken (1926)

I mars 1926, Reichswehr officer Överste Joachim von Stulpnagel skrev till Berlin och redogjorde för hans åsikter om syftet med den tyska utrikespolitiken:

”Det omedelbara syftet med den tyska politiken måste vara att återfå full suveränitet över det område som Tyskland har behållit, det förvärvade området för närvarande avskilt från henne och återanskaffningen av de områden som är avgörande för den tyska ekonomin. Det vill säga:

1. Befrielsen av Rheinland och Saar-området.

2. Avskaffandet av [Danzig] korridoren och återvinning av polska övre Schlesien.

3. Anschluss [unionen] av tyska Österrike.

4. Avskaffandet av den demilitariserade zonen ...

Ovanstående redogörelse för Tysklands politiska mål ... visar tydligt problemet för Tyskland i de kommande stadierna av hennes politiska utveckling kan bara vara återupprättandet av hennes position i Europa, och att återvinning av hennes världsposition kommer att vara en uppgift för de avlägsna framtida."