Hugo Preuss stöder Weimar demokrati (1918)

Den tyska politiker Hugo Preuss, som senare var involverad i utarbetandet av konstitutionen, förklarar sitt stöd för Weimar-demokratin, i en artikel skriven november 14th 1918:

”Målet för de nuvarande makthållarna kan han vara det bästa och mest rena tänkbara; ändå kan de inte fly från situationens logik, det vill säga att försöket att bilda den nya staten samtidigt som bourgeoisin utesluts måste oundvikligen inom kort tid leda till bolsjevikisk terror ...

Om en demokratisk politisk organisation inte har upprättats för att säkerställa lika rättigheter för alla medborgare, kommer det inte finnas något alternativ till våld ... Inte klasser och grupper, inte partier och gods i fientlig isolering, utan bara hela det tyska folket, representerat av en tysk Nationalförsamling vald av helt demokratiska val kan skapa den tyska republiken. Och det måste skapas snabbt om otydlig olycka inte helt krossar våra fattiga människor. ”