Bruno Heilig om hur Hitler kom till makten (1938)

I denna 1938-artikel förklarar Bruno Heilig, en österrikisk journalist, sina åsikter om hur Hitler kom till makten i Tyskland:

”Artiklar och böcker har publicerats om Hitlers karriär och Tysklands övergång till barbarism. De beskriver i detalj detaljerna hur tragedins skådespelare kommer och går; de avslöjar hemligheter om politiska och diplomatiska intervjuer, om intriger och konspirationer också. De ger dig en mer eller mindre tillförlitlig bild av karaktärerna hos de ledande personerna och underhåller dig kanske med kryddiga berättelser om deras privatliv.

Du blir fantastiskt informerad, men du är inte nöjd. Ju mer du har lärt dig om händelserna, desto mer blir du förbryllad. Det fanns ett land med en fin demokratisk konstitution som bygger på idéerna om frihet och självstyre. Dess folk hade varit glada att bli av med Kaiser efter det stora kriget och hade valt i Weimar nationalförsamling män vars register och program gav den bästa garantin för en radikal utrotning av de hatade gamla Preussiska idéerna.

Sedan dök upp några skurkar, dårar och svaga på historiens scen, och friheten kastades bort och demokrati blev skräp. Hitler uppnådde makten under iakttagande av en demokratisk konstitution, vars grundläggande princip var självstyre och självbestämmande av folket. Han blev kansler precis på samma sätt som någon av hans föregångare: genom ordinarie utnämning. Det fanns ingen anledning till att folket skulle underkasta sig tyranni mot sin vilja. De följde tyrannen frivilligt, många av dem jublande.

Hur hände det, hur kunde det hända? Tyskland befann sig i berusningstillstånd. Modernisera, modernisera till varje pris var den enda idén som människor kunde underhålla. I 1930 manifesterades de första tecknen på en kris. Arbetare ställde sig av maskiner mötte svårigheter när de letade efter annan anställning. Industriister och köpmän klagade över svårigheter att sälja sina varor. Läget försämrades månad för månad, vecka för vecka.

I 1931 var krisen i full gång. Fördelningen av de tyska bankerna sommaren 1931 visade ytterligare sanningen om teorin om de oändliga kostnaderna. Industriisterna och köpmännen kunde inte uppfylla skulder och ränta och därför var bankerna dåliga att stoppa betalningen. Regeringen rusade in för att hjälpa bankerna, som fick boende på bekostnad av miljarder markeringar som drabbats av folkets skatter. Sju miljoner män och kvinnor (en tredjedel av de löneinkomande personerna) var arbetslösa, och medelklassen sopade bort: det var ställningen ungefär ett år efter klimat av välstånd. Framsteg, konditionerat som det var, hade snabbt producerat den mest fruktansvärda fattigdomen.

Under krisets första år ökade antalet nazi-deputerade till riksdagen från 8 till 107. Ett år senare fördubblades denna siffra. Samtidigt tog kommunisterna hälften av rösterna från det tyska socialdemokratiska partiet och representationen för medelklassen försvann praktiskt taget. I januari 1933 utnämndes Hitler till Reichskanzler (kansler). Han uppnådde makten, som jag sa tidigare, ganska lagligt. Alla former av demokrati observerades. Det låter paradoxalt men det var faktiskt helt logiskt.

Den oundvikliga effekten av fattigdom på den politiska utvecklingen under folkregeringen anges i detta citat: ”Att sätta politisk makt i händerna på män som är förbittrade och förnedrade av fattigdom är att knyta eldvarnar till rävar och vända dem lös mitt i den stående majsen; det är att släcka en samsons ögon och tvinna hans armar runt det nationella livets pelare. ” Jag tror inte att tyskarna skulle ha följt Hitler i hans hatar och hämnd om folket hade levt under rimligt goda sociala förhållanden istället för att vara under så mycket arbetslöshet och privation.

Det är riktigt, Adolf Hitler kan vara det speciella tyska exemplet av vad Henry George kallar den mest uppenbara demagan. Men samtycker du till Mussolini, den latinstalande tyrannen? Och hur är det med norska, holländska, franska, ungerska, rumänska och bulgariska fascister? Liknande förhållanden kommer att ha samma effekt överallt. Det som hände i Tyskland kommer oundvikligen att ske någonstans som liknande förhållanden råder. I vissa kontinentala länder har det redan hänt.

Nazistregimen är inte Hitlers ensamma prestation. Nazidom har vuxit organiskt ur en ruttet demokrati, och den ruttnandet av den demokratin är den naturliga konsekvensen av ojämlika ekonomiska förhållanden. Därför är varje land potentiellt ett fascistiskt land. Tyskland är bara den typ av utveckling som inget land kan undkomma förutom genom upprättandet av lika rätt till ockupation och användning av mark. Därför kan det inte finnas någon varaktig fred även efter nazismens nederlag om den nuvarande ekonomiska strukturen i de civiliserade länderna kvarstår. ”