Skriva för historia

skriva för historia

Liksom andra grenar inom humaniora lever historien i och är beroende av det skrivna ordet. Ända sedan Herodotos och Plutarchos dagar har historiker förlitat sig på skrivna texter för att kommunicera historisk berättelse och mening. Den här sidan diskuterar vikten av att skriva för historia och några råd för att göra det effektivt.

Ny teknik, gammal kompetens

Trots de tekniska framstegen under de senaste två decennierna har inte mycket förändrats när det gäller att skriva för historia. Ny teknik har förändrat sättet att lagra, dela och presentera historiska källor och skriftlig information – men inte själva informationen. Moderna historiker använder fortfarande dokument, böcker, essäer och andra former av skrivande för att registrera sina resultat.

Trots tillkomsten och användbarheten av ny teknik bör historiestudenter fortfarande förvänta sig att läsa och skriva en ansenlig mängd. Framgång i historiekurser beror inte bara på ditt intresse för och kunskap om det förflutna utan din förmåga att skriva tydligt och effektivt.

En utmanande uppgift

Det går inte att förneka utmaningarna med att skriva för historia. Det är inte en naturlig eller medfödd talang; ingen föds till en stor historiker eller historisk författare. Liksom andra färdigheter lärs de in, utvecklas och övas över tid. Om du går en seniorhistoriakurs för första gången är det bäst att se ditt historieskrivande som ett pågående arbete – det kommer att förbättras med tiden.

När du läser olika historiker, tänk på hur de organiserar sitt skrivande; hur de väver samman berättelse, bevis och analys; och hur de kommunicerar med sina läsare. När du skriver och skickar in dina egna artiklar, tänk kritiskt på ditt skrivande och sök feedback från andra.

Med övning, råd och reflektion blir du en effektiv historieskribent. Det är ingen lätt process: det kommer att ta tid och det går inte att skynda på. Som med många saker kommer olika elever att utvecklas i olika hastigheter. Det viktiga är att jobba hårt, ha tålamod och vara positiv.

Här är några allmänna tips om att skriva för historia. Du kan också hitta användbar information på vår sida om skriva historiauppsatser.

Planera ditt skrivande

När du skriver något för historien, gör alltid en viss planering – lämna inte strukturen eller organisationen av ditt skrivande åt slumpen.

Att påbörja ett långt skrivande utan någon planering, i hopp om att det ska "falla ihop" eller "lösa sig", är sällan effektivt. Det är väldigt svårt att strukturera och organisera skrivandet i farten, även för skickliga skribenter.

Ju längre uppgiften är, desto mer kraft bör du lägga på att strukturera och planera. Innan du skriver ett långt stycke, utökat svar eller uppsats, konstruera någon form av kort plan. Det behöver inte vara komplicerat: en lista, några punktpunkter eller en konceptkarta räcker. Denna plan bör ge en ram för de idéer, argument och information som du tänker presentera.

Tänk innan du skriver, tänk medan du skriver

Detta är ett självklart råd men ett som lätt glöms bort eller förbises. Du bör tänka kontinuerligt under skrivprocessen, från början till slut.

Varje mening eller komplicerad fras bör vara helt genomtänkt i ditt sinne innan du lägger den på papper. En stunds eftertanke och mental planering före varje ny mening eller stycke är ofta skillnaden mellan tydligt och effektivt skrivande och planlöst svamlande.

Pausa innan du börjar en ny mening och fråga dig själv vad du tänker säga och hur du vill att det ska låta. Läs varje mening och stycke när den är klar och tänk efter om den säger vad du vill att den ska.

Vet ditt svar eller strid

De flesta historieskrivningar svarar på ett problem, en fråga eller ett påstående. Innan du börjar skriva bör du ha ett tydligt påstående – med andra ord ett argument eller "svar" som svarar på frågan eller påståendet.

I en uppsats måste din påstående tydligt uttryckas i inledningen. Det bör sedan ses över och upprepas regelbundet genom din text, och sedan upprepas i slutsatsen.

Påståendet är viktigt av två skäl. Först visar det att du har funderat över frågan och bildat ett självsäkert och övertygande svar. För det andra bör påståendet fungera som kontaktpunkt eller "ryggrad" i en effektiv uppsats eller utökat svar.

Planera och skylt

Det första steget mot välorganiserat och effektivt skrivande är en bra plan. Det andra steget är att skylta medan du skriver. En vägvisare är en mening eller en fras som visar läsaren vilken riktning ditt skrivande kommer att ta. Skyltning kan användas var som helst i ditt skrivande, även om det vanligtvis finns i inledningen eller i ämnesmeningar (öppningsmeningen i ett stycke eller avsnitt).

Det finns flera olika sätt att skylta. Viss skyltning är direkt och uppenbar, t.ex. "Denna uppsats kommer att börja med att undersöka de propagandametoder som användes av nazisterna innan man överväger faktorerna bakom deras maktövertagande 1933."

Retoriska frågor kan också fungera som vägvisare, t.ex. "Vilka faktorer ledde till att Hitler utsågs till kansler i januari 1933?" När du diskuterar flera punkter kan du skylta genom att börja varje mening med "Första", "Andra", "Tredje" och så vidare.

Skyltning kommer att organisera dina idéer, förbereda din läsare för vad som kan förväntas och på så sätt förbättra strukturen och tydligheten i din uppsats.

Var tydlig, säker och direkt

I historia bör stilen och tonen i ditt skrivande vara tydlig och rakt på sak. Du bör sträva efter att låta välinformerad och självsäker, även om du inte är det.

Skriv självsäkert och direkt. Ange information och argument som om de är utom tvivel. Undvik blommigt eller alltför beskrivande språk, lustiga uttalanden eller irrelevant bakgrundsinformation. Gå direkt till saken genom att ta upp frågan och beskriva ditt påstående.

Använd kortare meningar där det är möjligt. Skriv med den aktiva rösten snarare än den passiva rösten. Korrekturläs ditt arbete noggrant och, om möjligt, låt någon annan korrekturläsa det åt dig. Ett bra test för tydlighet i skrift är om det kan förstås fullt ut efter en läsning – är det så med din?

Undvik hyperbole och kliché

Hyperbole (uttalad hög perba-lee) är språk som är överdrivet, överdrivet färgstarkt eller dramatiskt. Det används för färg eller effekt snarare än historisk noggrannhet. Exempel på överdrift kan vara "George Washington var en koloss av en man" eller "Bastiljens fall gjorde att Europa stannade".

En liten överdrift kan säkert lägga till färg och stil till skrivandet, men i de flesta fall låter det dumt. Du bör undvika att använda överdrift och vara försiktig med det, särskilt när du korrekturläser ditt slutliga arbete. Den bästa historieskrivningen är övertygande eftersom den presenterar bevis, fakta och argument på ett lugnt och rationellt sätt – inte för att den använder ett dramatiskt språk.

A kliché är ett trött och överanvändt uttryck eller fras. Mest klichéer började som kreativa och meningsfulla uttalanden men har förlorat sin mening eller genomslagskraft över tiden, vanligtvis på grund av överanvändning.

Några vanliga klichéer inkluderar "sedan människans gryning", "i nödtiden", "survival of the fittest", "historien upprepar sig", "så gott som guld", "tiden flyger" och "krok, lina och sänke". En omfattande lista över klichéer kan hittas på clichésite.com.

Det är nästan omöjligt att skriva utan någon kliché alls dock en uppsats eller text med för mycket kliché kommer att låta unoriginal, saknar kreativitet och irriterande. Var försiktig med klichéer och försök att begränsa dem i ditt skrivande. Det är mycket bättre att utveckla egna sätt att uttrycka idéer och information.

Undvik generalisering

En vanlig fälla inom historieskrivning är vanan att generalisera, särskilt när man diskuterar nationer, samhällen eller andra stora grupper av människor.

Några vanliga generaliseringar inkluderar uttalanden som "adelsmännen misstrodde kungen", "bönderna svälte alla", "det franska folket ville ha reformer" eller "nationen reste sig som en". Människor är nästan aldrig så enade, och de beter sig inte heller på ett så enhetligt sätt. Ju större grupp desto mer sannolikt att den innehöll olika förutsättningar, idéer, åsikter, lojaliteter och intressen.

När du skriver om en stor grupp, se till att erkänna att den innehöll olika svar, åsikter och perspektiv. Genom att göra det undviker du generalisering och ger ditt skrivande större djup och komplexitet.

Skriv som en neutral, inte som karaktär

Historieskrivning bör visa på forskning, analys och bevis, samtidigt som man formulerar ett övertygande argument. Det är inte ett forum för kreativt skrivande eller personliga synpunkter.

När du skriver för historia, tänk på dig själv som en reporter som använder information och källor för att förklara ett visst problem eller ämne. Försök att undvika att fastna i irrelevanta fakta eller berättelser bara för att de låter intressanta.

Skriv tydligt, objektivt och lidande. Undvik att bedöma värden eller använda känslomässiga etiketter som ”onda”, ”vridna” eller ”avskyvärda”. Skriv alltid i tredje person, som någon som tittar på ämnet ur ett neutralt perspektiv. Skriv aldrig i första personen eller använd fraser som "Jag tror ..." eller "Enligt min mening ...".

Använd berättelse, analys och bevis

En vanlig fallgrop för att skriva för historien är att inte hitta en balans mellan berättande (beskriver vad som hände) analys (förklara hur eller varför det hände och varför det var betydelsefullt) och bevis (information från primära eller sekundära källor som stöder din berättelse och analys).

Att väva ihop dessa tre saker är ingen lätt färdighet – men det är viktigt. För mycket berättande kommer att få ditt skrivande att låta som en berättelse eller ett beskrivande stycke. För mycket analys kommer att få ditt skrivande att verka "torrt", abstrakt och invecklat. En brist på bevis kommer att få ditt skrivande att låta föga övertygande och utan auktoritet.

Läs några stycken från en välrenommerad historiker och fundera över hur de använder berättelse, analys och bevis. Sträva efter att uppnå samma balans i ditt eget skrivande, sikta på ungefär lika delar av varje.

Citatinformation
Titel: "Att skriva för historien"
författare: Jennifer Llewellyn, Steve Thompson
Utgivare: Alfahistoria
URL: https://alphahistory.com/writing-for-history/
Datum publicerat: September 30, 2019
Åtkomstdatum: Juni 12, 2024
Upphovsrätt: Innehållet på denna sida får inte publiceras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information om användning, se vår Användarvillkor.