1895: Bibeln citerade förklarade obscena, man böter $ 50

Bibeln
Anthony Comstock, som förde krig mot obscenitet i slutet av 1800-talet

Comstock Act (godkänd 1873) var en amerikansk federal lag som gjorde det svårt att skicka obscent material via posten. Enligt Comstock-bestämmelserna var definitionen av "obscenitet" mycket bred. Några av de åtal som lanserades av postmyndigheterna handlade om sexuellt hälsomaterial, äktenskapshandböcker, guider om åldrande, såsig poesi och kärleksbrev.

Inte ens den heligaste av böcker var helig enligt Comstock-lagen. 1895 arresterades John B. Wise från Clay County, Kansas och anklagades för att ha skickat obscent material med post. Materialet i fråga var ett vykort med två citat från Bibeln:

”Wise ... skickade ett citat av skrifterna per post till en predikantvän, med vilken han hade en skriftlig kontrovers. Eftersom citatet var obscent, blev predikaren arg och orsakade Wise arresterad för att skicka obscent materia. Fallet ligger i Topekas federala domstol ... om offerten bedöms obscent [då] är Bibeln som helhet en postlös sak. ”

Wises fall gick till rättegång året därpå och han dömdes av juryn och fick böter på 50 dollar. Han förklarade sin avsikt att överklaga, men pressarkivet innehåller inget omnämnande om detta.

källa: Advokaten (Topeka, Kansas), 19 juni 1895. Innehållet på denna sida är © Alpha History 2019-23. Innehåll får inte återpubliceras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor or kontakta Alpha History.