1862: Kapten bjuder överste att kyssa sitt "touch-hole"

William Cronan föddes i Burlington, Vermont 1838. Vid 22 års ålder anställdes Cronan i unionsarmén som en löjtnant och steg snabbt till kaptenraden. I början av 1862 var han befälhavare vid det sjunde infanteriet i Vermont. Cronans regemente drevs ut till Louisiana och såg handling i slaget vid Baton Rouge (augusti 7).

Cronan hade varit en bra arrangör men strider tycktes få fram det värsta i honom. Han skickades för krigsdomstol för att ha grälat med överordnade officerare och sagt om en:

"Översten kan kyssa mitt kungliga majestätiska bruna militära beröringshål."

Kapten Cronan bestämdes formellt men fortsatte att tjäna. Senare återvände han hem för att bli hedrad ut. Enligt en dödsfall i Vermont dog han i augusti 1910.

Källa: General Court Martial Orders, 1862, f.83. Innehållet på denna sida är © Alpha History 2016. Innehållet får inte publiceras på nytt utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information se vår Användarvillkor or kontakta Alpha History.