1774: Att hantera en svår gäldenär, 18th århundrade stil

I september 1774 försökte en Annapolis-konstnär vid namn Charles Peale ta itu med en icke-betalande gäldenär genom lokal press. Följande utbyte uppträdde i Maryland Gazette:

September 6th
”Om en viss EV inte omedelbart betalar för sin familjebild, ska hans namn publiceras i full längd i nästa uppsats. Charles Peale. ”

September 8th
”Herr Elie Valette, betala mig för att måla din familjebild. Charles Peale. ”

September 15th
”Herr Charles Wilson Peale, alias Charles Peale ... Ja, du får betalt; men inte innan du har lärt dig att vara mindre oförskämd. Elie Valette. ”

Det fanns inga ytterligare utbyten mellan herr Peale och herr Valette så antagligen löstes frågan.

Källa: Maryland Gazette, 6, 8 och 15 september 1774. Innehållet på denna sida är © Alpha History 2016. Innehållet får inte publiceras på nytt utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information se vår Användarvillkor or kontakta Alpha History.