1774: Att hantera en svår gäldenär, 18th århundrade stil

I september 1774 försökte en konstnär från Annapolis, Charles Peale, ta itu med en icke-betalande gäldenär genom lokalpressen. Följande utbyte dök upp i Maryland Gazette:

September 6th
”Om en viss EV inte omedelbart betalar för sin familjebild, ska hans namn publiceras i full längd i nästa uppsats. Charles Peale. ”

September 8th
"Herr. Elie Valette, betala mig för att jag målar din familjebild. Charles Peale.”

September 15th
"Herr. Charles Wilson Peale, alias Charles Peale... Ja, du ska få betalt; men inte innan du har lärt dig att vara mindre fräck. Elie Valette.”

Det förekom inga ytterligare utbyten mellan Mr Peale och Mr Valette, så förmodligen var saken avgjord.

Källa: The Maryland Gazette, 6, 8 och 15 september 1774. Innehållet på denna sida är © Alpha History 2019-23. Innehåll får inte återpubliceras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor or kontakta Alpha History.